header image
 

V tomto školskom roku sme deti privítali vo vynovených priestoroch. Poďakovanie patrí starostovi obce  Ing. Jozefovi Holúbkovi, za zabezpečenie rekonštrukčných prác sociálnych zariadení pre deti v materskej škole.

Ďakujú deti a kolektív MŠ.

V školskom roku 2016/2017 bude materskú školu navštevovať 66 detí. Najmladšie deti sú zaradené do 1. triedy, zriadili sme dve veľké triedy 3.A a 3.B, doplnené strednými deťmi.

Riaditeľka Materskej školy vo Výčapoch – Opatovciach oznamuje rodičom detí, že prevádzka v materskej škole sa začne v školskom roku 2016/2017 v pondelok 5. septembra 2016. Prvý školský deň bude prevádzka len dopoludnia od 6.30 hodiny do 12,00 hodiny s podaním desiaty, bez obeda. Deťom je potrebné priniesť do materskej školy prezuvky.

Vedúca školskej jedálne p. Sahulčíková oznamuje rodičom detí zo základnej školy, že si  môžu prihlásiť deti na obedy 5. septembra – v pondelok, v školskej jedálni základnej školy alebo na emailovej adrese msvo478@gmail.com. Je potrebné uviesť meno a priezvisko, bydlisko a triedu prihlasovaného žiaka.Strava sa bude podávať od 6. septembra /utorok/ len prihláseným deťom.

Dôchodcovia, ktorí majú záujem o stravovanie v školskej jedálni materskej školy, nech sa prihlásia v pondelok dopoludnia u p. Sahulčíkovej v materskej škole.

 

 

 

Kolektív Materskej školy želá všetkým deťom krásne prázdniny, veľa pekných zážitkov a slnečných dní. Dovidenia v septembri naši milí škôlkari!

 

Dňa 29. júna 2016 sa prišli pozdraviť a rozlúčiť aj absolventi ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach. P. riaditeľka popriala deviatakom krásne prázdniny plné pekných zážitkov, veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.

24. júna 2016 v popoludňajších hodinách sa konala Slávnostná akadémia pre rodičov, predškoláci sa lúčili s triednymi p. učiteľkami a p. riaditeľkou. Pri príležitosti ukončenia dochádzky v materskej škole si prevzali z rúk p. riaditeľky Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania. Oficiálnu časť ukončili sľubom predškoláka.

 

V piatok 24. júna 2016 dopoludnia sa lúčili naši predškoláci s materskou školou, zamestnancami a mladšími deťmi. Predstavili sa v kultúrnom programe, zaspievali a zatancovali veselé tance. Pohostenie – torta na rozlúčku. Veľa úspechov v základnej škole predškoláci !

Dňa 17. júna 2016 deti v materskej škole spolu so svojimi otcami oslavovali Deň otcov. Podujatie sa nieslo v duchu športového popoludnia. Športové disciplíny zdolali všetci prítomní, za čo boli odmenené deti aj otcovia. Občerstvenie pripravili tety kuchárky ŠJ – jahodové muffiny všetkým chutili.

Od 30. mája 2016 do 10. júna 2016 vykonávala v materskej škole pedagogickú prax študentka 1. roč. Súkromnej SOŠPg v Topoľčanoch Alexandra Kunová. Počas praxe pozorovala činnosť učiteľky v triede a oboznámila sa s pedag. a triednou dokumentáciou. Alexandre prajeme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

Dňa 7. júna 2016 sa predškoláci zúčastnili koncoročného výletu do ZOO Bojnice. Do Prievidze cestovali vlakom, zo stanice autobusom až k ZOO. Po prehliadke zoologickej záhrady si deti vychutnali chutný obed a občerstvili sa zmrzlinou. Výletu sa zúčastnilo 17 detí a sprevádzalo ich 6 dospelých. Ďakujeme rodičom, ktorí vykonávali dozor spolu s pani učiteľkami na výlete v Bojniciach.

V materskej škole sme Deň detí oslavovali dva krát. P. učiteľky pripravili pre deti športové súťaže v rôznych disciplínach. Víťazmi boli všetky deti, ktoré sa zapojili do športovania. Odmenené boli zlatou medailou a sladkosťou.

« Older Entries