header image
 

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že brána materskej školy sa pre deti otvorí v pondelok, 2. septembra 2019 o 6.30 hod. V tento deň bude prevádzka v materskej škole od 6.30 do 12.00 hod. Deti si prinesú prezuvky, náhradné oblečenie a úsmev na tvári.

 

Vážení rodičia,

Pozývame Vás na  rodičovské stretnutie, kde sa dozviete všetky dôležité informácie o pobyte Vášho dieťaťa v materskej škole.

Kedy ?       05.09.2019; štvrtok

O koľkej?  16.30 hod

Kde?          Jedáleň materskej školy

Stretnutie sa realizuje  bez prítomnosti dieťaťa, za účasti aspoň jedného zákonného zástupcu.

Aj tento rok sa naši predškoláci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi veľkolepou rozlúčkou v školskej jedálni. Poďakovali sa všetkým tetám učiteľkám, tete Vlastičke, tetám kuchárkam, tetám upratovačkám a pohostili ich chutnou tortou. Od p. riaditeľky si prevzali diplom za vzornú dochádzku do materskej školy, rozprávkovú knižku na prvé školské čítanie a fotky.

Veľa úspechov v základnej škole, predškoláci!

 

Dňa 25. 6. 2019 nás navštívili tety policajtky a deťom vysvetlili aké nebezpečenstvo im hrozí počas prázdnin, na čo si majú dávať pozor. Porozprávali im tiež, čo potrebuje cyklista a aké dopravné predpisy musí dodržiavať.

 

Aj tento rok naši predškoláci absolvovali výlet do Malkia Parku v Orechovej Potôni, kde na nich čakalo množstvo zvieratiek. Najväčším zážitkom pre deti bolo kŕmenie vodného vtáctva a kopytníkov ako napr. zebry, somáre, kone, lamy či kozy. Všetci sa tešili, že mohli byť v takom blízkom kontakte so zvieratkom, čo nakoniec skončilo nielen kŕmením, ale aj hladkaním a veru ťažkým lúčením sa s nimi. Po chutnom obede si všetci oddýchli v detskom svete, kde sa mohli do sýtosti vyšantiť a schovať pred páliacim slniečkom.

 

Dňa 21. 6. 2019 sme v našej materskej škole oslávili Deň otcov. Podujatie sa nieslo v rozprávkovom duchu. Oteckovia spolu so svojimi ratolesťami sa na chvíľku presunuli do rozprávkovej ríše a plnili rozprávkové úlohy. Samozrejme, že sa im ich všetkým podarilo splniť, za čo boli aj odmenení.

 

Chceli by sme sa poďakovať p. Machovi, p. Kollárovi, p. Bielikovi, p. Vargovi, p. Tóthovi, p. Repovi a rodičom Turčanovým, že dňa 7. 6. 2019 nám veľmi pomohli s revitalizáciou školského dvora.

Ďakujeme!

 

Od  17. 6. 2019   do  21. 6. 2019 si zákonní zástupcovia môžu prísť pre rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie.

Ďalším prekvapením ku Dňu detí bolo divadielko Svetielko, ktoré prišlo deťom zahrať predstavenie, ktoré si deti mohli pozrieť v pyžamkách po chutnom obede.

 

Svoj sviatok deti oslávili v materskej škole veľkou športovou olympiádou, kde si mohli zmerať sily v rôznych športových disciplínach. Každému sa v nich darilo a dokázal ich zdolať, za čo bol odmenený medailou a sladkosťou.

 

« Older Entries