header image
 

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, a tým nám pomáhajú skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.  Srdečná vďaka.

 

Vážení rodičia , priatelia školy a široká verejnosť,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materskej škole

  • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia materskej školy

      

Ako postupovať sa dozviete na nástenkách v šatniach, poradia Vám pedagogickí zamestnanci alebo pani Vlasta Sahulčíková.

Ďakujeme.

V zmysle odporúčania RUVZ Nitra, po dohode so zriaďovateľom oznamujeme zákonným zástupcom, že od 01.03.2021 do 05.03.2021  bude materská škola otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu formou homeoffice.

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu jej predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

 

V zmysle odporúčania RUVZ Nitra, aktuálneho zaradenia okresu Nitra v Covid automate do čiernej zóny  a po dohode so zriaďovateľom oznamujeme zákonným zástupcom, že od 22.02.2021 do 26.02.2021  bude materská škola otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu formou homeoffice.

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu jej predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

 

V dňoch 19. – 21. februára 2021 sa v obci Výčapy – Opatovce testovanie na ochorenie Covid 19 NEUSKUTOČNÍ. 

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že od 15.02.2021 do 19.02.2021  bude materská škola otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu formou homeoffice.

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu jej predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 ( nie staršie ako 7 dní)  , alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

RUVZ Nitra a Bezpečnostný výbor okresu Nitra svojím uznesením zo zasadnutia dňa 6.2. 2021 odporučil zriaďovateľom otvoriť materské školy len pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ich povaha práce im neumožňuje homeoffice. Podľa tohto odporúčania postupuje aj zriaďovateľ materskej školy. Krízový štáb obce Výčapy-Opatovce, ktorý zasadal 7. 2. 2021, prijal uznesenie: „Od 9.2.2021 do 12.2.2021 bude materská škola v prevádzke len pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo povaha práce im neumožňuje homeoffice“.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca odovzdá poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov; k nahliadnutiu  potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov k stiahnutiu TU

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a vzniknuté nejasnosti,  týkajúce sa otvárania materských škôl na území okresu Nitra v termíne od 8. februára 2021,  po dohode so zriaďovateľom Obec Výčapy-Opatovce,   oznamujeme zákonným zástupcom detí materskej školy, že dňa 8.2.2021 bude materská škola prístupná len  pre deti  zákonných zástupcov , ktoré boli prihlásené do MŠ od 25.01.2021. 

Obce požiadala RUVZ Nitra o vydanie stanoviska. Po vydaní stanoviska RUVZ ako aj na základe následného rozhodnutia Krízového štábu Obce Výčapy-Opatovce bude vydaná informácia o ďalšom postupe a podmienkach otvorenia škôl na území Obce Výčapy-Opatovce.

 

Za vzniknutú situáciu, ktorá vzhľadom na včerajšie rozhodnutie Krízového štábu mesta Nitra, sa mení z hodiny na hodinu, sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Oznamujeme zákonným zástupcom detí , že od 8. 2. 2021 bude materská škola otvorená pre všetky deti . Dieťa môže do MŠ nastúpiť, len ak bude jeden z rodičov testovaný na COVID 19 a výsledok testu  bude negatívny. Všetci nastupujúci zamestnanci materskej školy sa budú musieť preukázať negatívnym testom.

Otestovať sa budete môcť v MOM v obci Výčapy-Opatovce v kultúrnom dome v sobotu 6. 2. 2021 v čase od 8:00 – 18:00 hod. alebo na inom odberovom mieste. 

Organizačné pokyny Vám oznámime po zverejnení usmernenia  MŠVVaŠ SR. 

Materská škola bude naďalej otvorená len pre deti zákonných zástupcov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu, formou homeoffice.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

OD 11.01. 2021 DO 15.01. 2021 MATERSKÁ ŠKOLA NEBUDE V PREVÁDZKE Z DÔVODU VYSOKEJ CHOROBNOSTI ZAMESTNANCOV.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

POKOJNÉ  A LÁSKYPLNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV

ŽELÁ KOLEKTÍV MŠ

pozdrav

« Older Entries