header image
 

Ešte sa ani nestihla poriadne zatvoriť brána materskej školy za školským rokom 2016/2017, už sme začali pripravovať miestnosti na rekonštrukciu. Podarilo sa nám to za pár hodín aj vďaka pomoci rodičom L. Kollárovi, R. Čulákovi, D. Šandorovi, zamestnancom obecného úradu, a našim rodinným príslušníkom. Rekonštrukcia kúrenia sa začala 3. júla 2017 vďaka starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbkovi. Po kúrenároch prišli maliari, ktorí vymaľovali všetky priestory v kuchyni, tri triedy, dve spálne, jednu šatňu. Po maliaroch nastúpili podlahári a položili plávajúcu podlahu v jednej triede a spálni. Po podlahároch montéri pohybových prvkov a v jednej časti školského dvora osadili kolotoč a lezeckú obojstrannú stenu. Po montéroch sa pustili do práce upratovačky, kuchárky, učiteľky a celú budovu a školský dvor pripravili pre deti, ktoré od 4. septembra navštevujú materskú školu.

V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 66 detí. Sú rozdelené podľa veku do triedy Včeličiek, triedy Rybičiek a triedy Sovičiek. Najťažšie sa ráno lúčia Včeličky. Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania. Prvé dni v materskej škole sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Sú aj deti, ktoré nepotrebujú žiadny obzvlášť nástupný proces. Iným deťom môže pomôcť odmeňovanie samolepkami, ak nebudú ráno pri odlúčení plakať, alebo iné pozitívne motivácie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany obidvoch inštitúcií: rodiny aj materskej školy.

Pre deti, ich rodičov, starých rodičov a verejnosť si materská škola v tom to školskom roku naplánovala rôzne zaujímavé akcie, ktoré budú zverejnené na webovej stránke materskej školy alebo oznamovacej tabuli v budove materskej školy. Svojimi aktivitami a pedagogickým prístupom chceme naplniť víziu našej materskej školy, ktorú zhrnieme do troch bodov:

  1. Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou so zmysluplným školským vzdelávacím programom, ktorý zefektívni edukáciu podporovanú zážitkami.
  2. Chceme sa vyprofilovať na školu rodinného typu.
  3. V spolupráci s rodinou chceme vytvárať klímu a prostredie na prežívanie radostného a spokojného detstva a položiť základ pre ďalšie roky života dieťaťa.

Chcela by som sa poďakovať všetkým zamestnancom materskej školy za prácu, ochotu pomôcť, iniciatívu a angažovanosť počas školského roka. Rodičom za ochotu a zapájanie sa do aktivít v materskej škole, za poukázanie 2 % z dane. Zriaďovateľovi, Základnej škole Výčapy-Opatovce, ZO JDS Výčapy-Opatovce, speváckej skupine Nádej za možnosť spoluorganizovať podujatia pre deti a obyvateľov obce. Zväzu záhradkárov za sponzorský dar, ktorý sme využili na zakúpenie didaktických pomôcok.

V mene kolektívu materskej školy Vám želám leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého z vás obdobím oddychu a načerpania novej energie.

29. 6. 2017 v popoludňajších hodinách  sa konala v kultúrnom dome Slávnostná akadémia pre rodičov, kde sa predškoláci lúčili s triednymi p. učiteľkami a p. riaditeľkou. Pri príležitosti ukončenia dochádzky v materskej škole si prevzali z rúk p. riaditeľky Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a od p. starostu darček. Oficiálnu časť ukončili sľubom predškoláka.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli pri príprave tejto slávnosti.

Aj tento rok si naši predškoláci vyložili svoje tablo v obchode u tety Mikušíkovej a tým sme zahájili prípravu na rozlúčku s materskou školou.

Vo štvrtok 29. 6. 2017 dopoludnia sa lúčili naši predškoláci s materskou školou, zamestnancami a mladšími deťmi. Po krátkom programe si všetci pochutnali na výbornej torte. Prajeme im veľa úspechov v základnej škole!

Dňa 29. 6. 2017 sa prišli pozdraviť a rozlúčiť  absolventi ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach. P. riaditeľka popriala deviatakom krásne prázdniny plné pekných zážitkov, veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.

 

Dňa 22. 6. 2017 prišli do našej materskej školy policajti z Väzenskej justičnej stráže so svojimi štvornohými pomocníkmi. Predviedli sa  pri  chytaní zlodejov či vyhľadávaní výbušniny. Deti si mohli prezrieť  interiér policajného auta aj pomôcky potrebné pri zadržiavaní páchateľov.

Dňa 20. 6. 2017 sme v materskej škole oslávili Deň otcov. Tento rok sa podujatie nieslo vo vojenskom duchu. Vojačky pripravili rôzne športové disciplíny, ktoré všetci vojaci pod dozorom starších vojakov zdolali, za čo boli aj odmenení. O občerstvenie sa postarali tety kuchárky školskej jedálne a všetkým chutilo.

Dňa 13. 6. 2017 sa predškoláci zúčastnili výletu do ZOO Bojnice. Cesta vlakom do Prievidze a zo stanice autobusom až  k ZOO sa už stala tradíciou, na ktorú sa všetci tešia. Po prehliadke zoologickej záhrady si deti vychutnali  obed a občerstvili sa zmrzlinou. Výletu sa zúčastnilo 23 detí, ktoré sprevádzalo 7 dospelých. Ďakujeme rodičom, ktorí vykonávali dozor spolu s pani učiteľkami na tomto výlete.

V materskej škole sme Deň detí oslavovali formou športovej olympiády. P. učiteľky pripravili pre deti športové súťaže v rôznych disciplínach. Za statočnosť a odvahu získali všetky deti medajlu a sladkosť, no najväčšiu radosť im urobila sladká zmrzlina, na ktorej si všetci pochutnali.

V tomto školskom roku vykonávali v našej materskej škole pedagogickú prax 4 študentky z 3. ročníka Súkromnej SOŠPg v Topoľčanoch: Andreja Angermayerová, Viktória Kunová, Lea Kňažická a Sandra Godárová. Počas praxe si okrem iného vyskúšali, aké to je pracovať s deťmi, čo všetko si táto práca vyžaduje. Ako spestrenie pobytu v MŠ deťom pripravili a zahrali krátke divadielko “Indiánsku rozprávku”, ktoré sa deťom veľmi páčilo a odmenili ich hlasným potleskom.

« Older Entries