header image
 

MILÉ DETI, RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

Prajeme vám príjemné prázdninové dni plné  letných zážitkov,

spoločných chvíľ s rodinou a priateľmi!  😀 

Rozlúčková slávnosť sa tento rok konala v  stredu 23.6. predpoludním. Keďže počasie nám prialo, mohli  sa deti z materskej školy a zamestnanci rozlúčiť s budúcimi prvákmi na školskom dvore. Tam ich okrem výzdoby čakalo aj prekvapenie v podobe mafín, ktoré nám upiekli tety kuchárky a vyzdobila ich pani učiteľka Katka Dávidová. Básňou a kvetom  sa poďakovali pani učiteľkám, tete Valike a tete Zuzke,  tete Vlastičke, kuchárkam a s ostatným zamestnancom materskej školy. Pani riaditeľka im odovzdala diplom a ruksak s knižkou. Na záver nechýbala ani tanec a zábava.

Želáme vám, milí predškoláci veľa chuti do učenia a zážitkov s novými kamarátmi !

DŇA 30.06. 2020 (utorok) BUDE MATERSKÁ ŠKOLA Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ.

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom , že rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 si môžu vyzdvihnúť v materskej škole 29.6.2020 a 30.06.2020 od 15.00 hod do 17.00 hod. Dieťa, ktorého zákonný zástupca nedoloží do 23.06.2020 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní,  bude v prípade kladného rozhodnutia prijaté len na adaptačný pobyt (potvrdenie vhoďte do schránky materskej školy).

Pre overenie údajov prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Ďakujeme

PREVÁDZKA MŠ OD 15.06.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Organizačné usmernenia pre zákonných zástupcov detí

Dochádzka do  materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prevádzka v materskej škole je od 7.00 hod do 16.00 hod každý pracovný deň.

Deti prichádzajú do MŠ od 7.00 hod. do 8.15 hod. Po tomto termíne sa budova zatvára.

Popoludní sa deti odovzdávajú od 15.00 hod do 16.00 hod

Po tomto termíne sa budova zatvára.

viac

I keď sa na určité obdobie zatvorili brány našej škôlky, stále sme boli spolu v kontakte prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Denne sme pre vás spracovávali a posielali aktivity, prezentácie, básne, piesne, pracovné listy, inšpirácie a postupy na výtvarné a pracovné tvorenie. Sme veľmi rady, že naša práca nevyšla na zmar, a že ste sa, milí rodičia, Vašim deťom venovali a spätne nám posielali fotky, ako sa vám darí. 

Ďakujeme za spoluprácu  :-) 

Organizácia a prevádzka a podmienky výchovy v materskej škole od 1.júna 2020 do konca školského roka alebo do odvolania RÚVZ Nitra zameraný na prevádzku , vnútorný režim a podmienky na zaistenie ochrany  a bezpečnosť detí

TU KLIKNI

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ (1)

Rodičia detí, ktoré majú v skrinkách veci, si môžu pre ne prísť 11.05.2020 (pondelok) od 9.00 hod do 11.00 hod, alebo 12.05.2020 (utorok) od 14.00 hod do 16.00 hod.

Ďakujeme

Darcovia, ktorí chcú poukázať materskej škole 2% z odvedenej dane, môžu aj naďalej potvrdenie o zaplatení príjmu vhodiť do poštovej schránky MŠ (nachádza sa na bráne MŠ).  Poverený zamestnanec ich spracuje a odovzdá na daňový úrad.  

Ďakujeme.

« Older Entries