header image
 

 oznam

      V súlade s rozhodnutím ministra o opatreniach platných od 12.10.2020  v školskom roku 2020/2021sa v materskej škole:

  • v šatni sa smie nachádzať max. 6 osôb – 3 dospelí a 3 deti
  • nemôžu sa organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.
  • realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje
  • stravovanie je organizované tak, aby sa skupiny (triedy) nepremiešavali

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

  • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
  • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa do MŠ “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Milí rodičia,

Dňa 15.10. 2020 (štvrtok) sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce – podľa rozpisu uvedeného nižšie:

Rodičia detí materskej školy: 15.10.2020 (štvrtok, od 15.00 hod)
Pedagogickí zamestnanci: 15.10.2020 (štvrtok, od 12.30 hod)
Nepedagogickí zamestnanci: 15.10.2020 (štvrtok, od 9.00 hod)

Dôvod konania volieb: Ukončenie funkčného obdobia Rady školy pri Materskej škole, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce dňa 8.11.2020.

Informácie o priebehu volieb Vám budú zaslané na mail.

 

Výzva na voľby členov rady školy

 Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že prevádzka   materskej školy v školskom roku 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020, od 6,30 hod. do 11.30. hod. Deťom bude poskytnutá len desiata.

Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Pri prvom nástupe dieťa potrebuje:

1. vytlačený a vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021,

2.označené prezuvky,

3. označené náhradné oblečenie 

                                                                                                                                                                               

 Tlačivo nájdete tu na stránke v časti ďalšia dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.

 

ZELENÁ  FÁZA PREDSTAVUJE STAV, KEDY SA V MATERSKEJ ŠKOLE NEVYSKYTLO ŽIADNE PODOZRIVÉ ANI POZITÍVNE DIEŤA ČI ZAMESTNANEC NA OCHORENIE COVID-19.

Pre viac info klikni sem

MILÉ DETI, RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

Prajeme vám príjemné prázdninové dni plné  letných zážitkov,

spoločných chvíľ s rodinou a priateľmi!  😀 

Rozlúčková slávnosť sa tento rok konala v  stredu 23.6. predpoludním. Keďže počasie nám prialo, mohli  sa deti z materskej školy a zamestnanci rozlúčiť s budúcimi prvákmi na školskom dvore. Tam ich okrem výzdoby čakalo aj prekvapenie v podobe mafín, ktoré nám upiekli tety kuchárky a vyzdobila ich pani učiteľka Katka Dávidová. Básňou a kvetom  sa poďakovali pani učiteľkám, tete Valike a tete Zuzke,  tete Vlastičke, kuchárkam a s ostatným zamestnancom materskej školy. Pani riaditeľka im odovzdala diplom a ruksak s knižkou. Na záver nechýbala ani tanec a zábava.

Želáme vám, milí predškoláci veľa chuti do učenia a zážitkov s novými kamarátmi !

DŇA 30.06. 2020 (utorok) BUDE MATERSKÁ ŠKOLA Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ.

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom , že rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 si môžu vyzdvihnúť v materskej škole 29.6.2020 a 30.06.2020 od 15.00 hod do 17.00 hod. Dieťa, ktorého zákonný zástupca nedoloží do 23.06.2020 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní,  bude v prípade kladného rozhodnutia prijaté len na adaptačný pobyt (potvrdenie vhoďte do schránky materskej školy).

Pre overenie údajov prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Ďakujeme

PREVÁDZKA MŠ OD 15.06.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Organizačné usmernenia pre zákonných zástupcov detí

Dochádzka do  materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prevádzka v materskej škole je od 7.00 hod do 16.00 hod každý pracovný deň.

Deti prichádzajú do MŠ od 7.00 hod. do 8.15 hod. Po tomto termíne sa budova zatvára.

Popoludní sa deti odovzdávajú od 15.00 hod do 16.00 hod

Po tomto termíne sa budova zatvára.

viac

I keď sa na určité obdobie zatvorili brány našej škôlky, stále sme boli spolu v kontakte prostredníctvom e-mailovej komunikácie.

Denne sme pre vás spracovávali a posielali aktivity, prezentácie, básne, piesne, pracovné listy, inšpirácie a postupy na výtvarné a pracovné tvorenie. Sme veľmi rady, že naša práca nevyšla na zmar, a že ste sa, milí rodičia, Vašim deťom venovali a spätne nám posielali fotky, ako sa vám darí. 

Ďakujeme za spoluprácu  :-) 

« Older Entries