header image
 

Keď mamička dbá, aby pri ozdobenom stole nik nechýbal

a štedrú večeru začne otcova pokorná modlitba,

je tu dlho očakávaný vianočný čas, na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď sa zaligoce v detských očkách odraz stromčeka a šťastím výska pri odbaľovaní každého darčeka,

je tu dlho očakávaný vianočný čas, na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď ten najštedrejší dar spoznáme vo vrúcnom objatí a na chvíľočku sa ocitneme v nostalgickom zajatí,

je tu dlho očakávaný vianočný čas, na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Keď polnočnú omšu ohlási hlasný kostolný zvon a naše kroky vedú za  Ježiškom do noci von,

je tu dlho očakávaný vianočný čas, na ktorý sa netrpezlivo tešil každý z nás.

Prajem Vám krásne a veselé Vianoce, nech sú sviatkami plné lásky, pokoja a oddychu.

Prajem Vám úspešný a šťastný Nový rok 2017.

                                                                                      Helena Kováčová, riaditeľka MŠ

 

 

Kalendárny rok sme ukončili vianočnou besiedkou pri stromčeku. Pod vyzdobeným vianočným stromčekom si deti našli darčeky od Ježiška, hračky do každej triedy, rozprávkové knižky, didaktické pomôcky, fotoaparát. Deti v dvoch triedach dostanú aj nové stoly a stoličky. Vôňu vianočných medovníčkov a detského punču bolo cítiť v celej škôlke. Vianočnú atmosféru dopĺňali tíško znejúce vianočné koledy.

Dňa 12. 12. 2016 nás navštívili žiačky Súkromnej pedagogickej školy v Topoľčanoch a deťom zahrali divadlo Snehulienka a sedem trpaslíkov. Krásne predstavenie deti zaujalo spevom a tancom. Do predstavenia zapájali aj deti, v závere si deti zatancovali s trpaslíkmi a Snehulienkou. Ďakujeme!

Od októbra 2016 sa stala MŠ Výčapy – Opatovce cvičnou materskou školou pre žiačky 3. ročníka Súkromnej strednej pedagogickej školy v Topoľčanoch. Žiačky Viktória Kunová, Andrea Angermayerová, Lea Kňažická a Sandra Godárová vykonávajú pedagogickú prax pod dohľadom cvičnej učiteľky Bc. Kataríny Bukovcovej a Bc. Eriky Machovej.

Oznamujeme rodičom detí, že od 23. 12. 2016 /piatok/ do 05. 01. 2017 /štvrtok/ bude v materskej škole prerušená prevádzka.

Deti opäť nastúpia do materskej školy 09. 01. 2017 /pondelok/.

Dňa 6. 12. 2016 dopoludnia prišiel medzi deti do škôlky Mikuláš. Priniesol plné koše balíčkov. Deti privítali Mikuláša peknou básňou a piesňou. Mikuláš nezabudol ani na tety upratovačky, kuchárky a p. učiteľky. Keď rozdal balíčky všetkým deťom, rozlúčil sa a ponáhľal sa k deťom do susednej škôlky.

Opäť sme sa zvítali s Mikulášom v kultúrnom dome v pondelok podvečer 5. 12. 2016. Tentoraz prišiel na sánkach, v ktorých mal vrecia plné balíčkov. Deti z materskej školy pozdravili Mikuláša krátkym kultúrnym vystúpením, tancom sa predstavila tanečná skupina Again a žiaci ZŠ.

 

 

V mesiaci november boli deti 3. A a 3. B triedy na exkurzii v zubnej ambulancii.  MUDr. Knoteková deťom vysvetlila ako sa majú starať o zúbky, prečo si ich treba pravidelne čistiť.

V utorok 15. 11. 2016 mali deti v materskej škole podujatie plné pohybu, tanca a žonglovania. V rytme veselej hudby sa deti učili a napodobňovali pohyb s novými pomôckami a rekvizitami, ktoré deťom priniesol a predviedol ujo Belovics. Do pohybového vystúpenia s rôznym netradičným náčiním sa aktívne zapojili odvážne deti a aj p. učiteľky.

V mesiaci október 2016 absolvovali deti 3. A a 3. B triedy turistickú vychádzku k rieke Nitra. Počas vychádzky pozorovali okolitú prírodu, zdokonaľovali si chôdzu vo dvojici. V mesiaci október sme si pripravili v šatniach výstavku ovocia a zeleniny zo záhrady, deti s p. učiteľkami zhotovovali jesenné aranžmány z prírodných materiálov. Šatne zdobili tekvicové strašidielka.

« Older Entries