header image
 

Srdečne Vás pozývame, predovšetkým starých rodičov na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 25. 10. 2018 od 16 : 00 hod v triede rybičiek. Prosíme prineste si so sebou tekvicu, šípky, listy zo stromov, gaštany, žalude a nôž na vyrezávanie tekvíc. Účasť vystupujúcich detí ( navštevujúcich krúžok v materskej škole ) je potrebná.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Dňa 1. 10. 2018 deti absolvovali jesennú turistickú vychádzku do blízkeho okolia, spojenú so zbieraním rôznych prírodnín. Túto vychádzku zvládli aj naši najmenší škôlkari-rybičky a za to im patrí veľká pochvala.

Dňa 13. 9. 2018 do našej materskej školy zavítalo divadielko Svetielko s hudobno-dramatickým predstavením     ” O drakoch a neposlušných princeznách “. Deti si mohli prostredníctvom rozprávky lepšie osvojiť a zapamätať pravidlá o slušnom správaní.

Ani počas letných prázdnin sa v našej materskej škole nezaháľalo.

 

Dňa 25. 6. 2018 v popoludňajších hodinách sa rozlúčili aj rodičia, ktorí pripravili pre svojich budúcich prváčikov a p. učiteľky pohostenie v kultúrnom dome. Po oficiálnej časti, ktorým bolo vystúpenie, prísaha predškolákov a odovzdávanie darčekov od p. riaditeľky a p. starostu sa mohla začať voľná zábava.

Všetkým rodičom ďakujeme za dobrú a príjemnú spoluprácu, všetkým predškolákom prajeme, aby prekážky zdolávali veľmi ľahko a v ich mysliach zostali len tie najkrajšie a najradostnejšie zážitky a ostatným prajeme príjemné prežitie leta.

Dňa 25. 6. 2018 v dopoludňajších hodinách sa predškoláci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi veľkolepou rozlúčkou v školskej jedálni, kde im predviedli nacvičený program, poďakovali sa všetkým tetám učiteľkám, tetám kuchárkam a tetám upratovačkám a pohostili ich chutnou tortou. Od pani riaditeľky si prevzali diplom za vzornú dochádzku do materskej školy.

Aj tento rok si naši predškoláci vyniesli svoje tablo a vystavili si ho u tety Libušky, ktorej za to srdečne ďakujeme.

Dňa 18. júna 2018 deti v materskej škole spolu so svojimi otcami oslavovali Deň otcov. Podujatie sa nieslo v duchu športového popoludnia, pod názvom “Cesta okolo sveta s oteckom”. Pripravené športové disciplíny typické pre daný kontinent, hravo zdolali všetci prítomní, za čo boli odmenené deti aj ockovia.

Stalo sa už tradíciou, že predškoláci absolvujú na konci školského roka výlet do ZOO. Tento krát to však neboli Bojnice, ale Malkia Park v Orechovej Potôni. Ani táto ZOO nás nesklamala. Hoci bola menšia, zvieratiek bolo aj tu neúrekom. No najväčším zážitkom pre deti bolo kŕmenie vodného vtáctva a kopytníkov ako napr. zebry, somáre, kone, lamy či kozy. Všetci sa tešili, že mohli byť v takom blízkom kontakte so zvieraťom, čo nakoniec skončilo nielen kŕmením, ale aj hladkaním a veru ťažkým lúčením sa s nimi.

V mesiaci máj sa uskutočnila v našej materskej škole brigáda. Srdečne ďakujeme všetkým oteckom ( 6 statočných ), ktorí nám veľmi pomohli v revitalizácii školského dvora. Za odvahu a pomoc od nás dostali ručne maľované tričko s poďakovaním.

 

 

« Older Entries