header image
 

Fašiangový “Dopravný karneval” sa konal v sále kultúrneho domu v piatok 26. januára 2018. V kultúrnom programe sa predstavili deti materskej školy a tradičný fašiangový palicový tanec zatancovali predškoláci. Pre rodičov a deti boli pripravené súťaže v rôznych dopravných disciplínach a odmena pre odvážnych, ktorú rozdávali páni policajti. Všetci si pochutnali na sladkej torte a cukrovej vate.

Dňa 24. 2. 2018 sa vo vyzdobenej školskej jedálni konal fašiangový karneval. Každá trieda sa predstavila nacvičeným programom v maskách, ktoré im pomohli vyrobiť pani učiteľky. Všetci si pochutnali na miešanom ovocí, ktoré chutilo každému a dodalo novú energiu.

Dňa 16. 1. 2018 sme v našej materskej škole privítali sokoliara. Deti sa metódou zážitkového učenia dozvedeli o spôsobe života rôznych druhov sov, sokolov, jastraba či krkavca. Najväčší odvážlivci mali možnosť vyskúšať si týchto dravcov aj chytiť a poťažkať si ich váhu.

Kalendárny rok sme ukončili vianočnou besiedkou pri stromčeku. Pod vyzdobeným stromčekom si deti našli darčeky od Ježiška: hračky do každej triedy, kočíky, bábiky, lego, odrážadlá…, ale aj didaktické pomôcky pre využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Každá trieda si pripravila krátky program a vianočnú atmosféru dopĺňali tíško znejúce vianočné koledy.

Aj tento rok  deti netrpezlivo čakali na Mikuláša. Už deň pred týmto sviatkom si každý zhotovil krásnu čižmičku, ktorú potom pani učiteľky odniesli do okien školskej jedálne. Mikuláš deti nesklamal a každý si našiel pod svojou čižmičkou balíček plný sladkostí. 

Ako reagovať pri úraze kamaráta alebo ako predchádzať poraneniam, nám prišla porozprávať a ukázať záchranárka Natália Kunová. Deti veľmi pozorne počúvali jej rady, vyskúšali si rôzne modelové situácie, v ktorých zachraňovali kamaráta.

Aj naše deti oslávili Deň Materských škôl na Slovensku dňa 3. 11. 2017. Bol to deň plný aktivít, pohybu a zábavy. V dopoludňajších hodinách si deti zasúťažili v rôznych športových disciplínach, ktoré boli pripravené v jednotlivých triedach a všetci sa v nich postupne vystriedali. Po zdolaní všetkých disciplín, v spálni na každého čakalo pod vankúšom prekvapenie v podobe kúska papiera. Lístok si vyfarbili, nalepili na papier a hádali aký obraz im vznikol poskladaním všetkých častí. Kto uhádol bol odmenený sladkosťou a džúsom.

Deň Materských škôl na Slovensku pokračoval aj v popoludňajších hodinách, kedy na deti čakalo ďalšie prekvapenie v podobe programu plného zábavy, ktorý si pre ne pripravil pán Belovicz. Všetci si vyskúšali rôzne žonglérske náčinie, s ktorým vymýšľali pohybové kreácie.

Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnila v našej materskej škole tvorivá dielňa pod názvom “Jesenné kráľovstvo v materskej škole”. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším mohli nielen starí rodičia, ale aj rodičia a súrodenci vyrábať rôzne ozdoby a výtvory z prírodnín. Občerstvili sa  chutnými jednohubkami, čajom, džúsom a kávou.

V dňoch 16. – 20. 10. 2017 trieda sovičiek absolvovala plavecký výcvik v Krytej plavárni v Topoľčanoch. Deti si v bazéne osvojovali základné plavecké zručnosti – dýchanie, splývanie, ponáranie či orientáciu pod vodou. Všetci účastníci  dostali Mokré vysvedčenie. Ďakujeme rodičom za spoluúčasť a pomoc deťom pri sebaobsluhe na plaveckom výcviku detí.

« Older Entries