header image
 

Naši predškoláci, ktorí navštevujú divadelný krúžok si nacvičili divadielko o”Šušlavom vlkovi.” V piatok ho ukázali ostatným škôlkarom a pani učiteľkám. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, dozvedeli sa prečo a ako často si treba zúbky umývať. Na záver ich  odmenili veľkým potleskom a všetci  si zamaškrtili na cukríkových zuboch.

Aj tento rok nás prišiel zabaviť pán Belovič s predstavením: Rýcho, rýchlo, rýchlejšie. Predstavil nám netradičné hudobné nástroje a rôzne náčinie na cvičenie. Spolu sme si zacvičili, zabavili sa a zatancovali.

Deň 4. November bol nielen pre našu škôlku dôležitým dňom. Tak ako všetky škôlky na Slovensku, sme aj my  oslavovali  “Deň materských škôl.” Hneď po desiate sme sa všetky triedy presunuli k rybičkám, kde na nás čakal kúzelník. Ukázal nám rôzne triky s kartami, loptičkami, peniazmi a niektoré kúzla naučil aj deti. Ale tým ešte oslava neskončila. Potom sme sa rozdelili do tried včeličiek a sovičiek a tam boli  pripravené aktivity a športové disciplíny. Samozrejme že, všetky disciplíny deti zvládli na jednotku a zaslúžili si pochvalu aj odmenu.

Aj tento rok si škôlkari pripravili pre starých rodičov popoludnie plné prekvapení. Najskôr  predškoláci  predviedli  divadielko: “O repe”. Potom nasledovala tvorivá dielňa, kde deti spolu so starými rodičmi vyrábali zo šišiek sovičky. A na záver si všetci pochutnali na jedno hubkách s rôznou  nátierkou, ktoré im pripravili tety kuchárky.

Dňa 8.10. navštívilo našu materskú školu divadielko Svetielko s hudobno-dramatickým vystúpením:” Dary a plody jesene.”  Deti sa do vystúpenia aktívne zapájali. Odpovedali na jednoduché otázky, spoločne spievali známe piesne, rytmizovali piesne hrou na tele a na nezvyčajných hudobných nástrojoch ako sú orechy.

V jeden slnečný októbrový deň sme sa vydali na turistickú vychádzku do blízkeho okolia. Počasie nám prialo, a tak sme mohli púšťať  aj šarkana. Počas vychádzky sme nazbierali šípky, gaštany a orechy. Samozrejme nemohla chýbať prestávka na oddych a občerstvenie, na ktorú deti čakali už od začiatku vychádzky.

Svetový deň mlieka v školách sme oslávili aj my v škôlke. Pani učiteľky pripravili spolu s deťmi ovocné aj čokoládové kokteily a tiež si pochutili na mliečnej sladkosti. Porozprávali sa odkiaľ mlieko pochádza a čo sa z neho vyrába. V našej materskej škole sa nezameriavame iba na pitie mlieka, ale aj na konzumáciu jogurtov, syrov a iných mliečnych výrobkov.

Riaditeľka materskej školy oznamuje, že brána materskej školy sa pre deti otvorí v pondelok, 2. septembra 2019 o 6.30 hod. V tento deň bude prevádzka v materskej škole od 6.30 do 12.00 hod. Deti si prinesú prezuvky, náhradné oblečenie a úsmev na tvári.

 

Vážení rodičia,

Pozývame Vás na  rodičovské stretnutie, kde sa dozviete všetky dôležité informácie o pobyte Vášho dieťaťa v materskej škole.

Kedy ?       05.09.2019; štvrtok

O koľkej?  16.30 hod

Kde?          Jedáleň materskej školy

Stretnutie sa realizuje  bez prítomnosti dieťaťa, za účasti aspoň jedného zákonného zástupcu.

Aj tento rok sa naši predškoláci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi veľkolepou rozlúčkou v školskej jedálni. Poďakovali sa všetkým tetám učiteľkám, tete Vlastičke, tetám kuchárkam, tetám upratovačkám a pohostili ich chutnou tortou. Od p. riaditeľky si prevzali diplom za vzornú dochádzku do materskej školy, rozprávkovú knižku na prvé školské čítanie a fotky.

Veľa úspechov v základnej škole, predškoláci!

 

« Older Entries