header image
 

Aj naše deti oslávili Deň Materských škôl na Slovensku dňa 3. 11. 2017. Bol to deň plný aktivít, pohybu a zábavy. V dopoludňajších hodinách si deti zasúťažili v rôznych športových disciplínach, ktoré boli pripravené v jednotlivých triedach a všetci sa v nich postupne vystriedali. Po zdolaní všetkých disciplín, v spálni na každého čakalo pod vankúšom prekvapenie v podobe kúska papiera. Lístok si vyfarbili, nalepili na papier a hádali aký obraz im vznikol poskladaním všetkých častí. Kto uhádol bol odmenený sladkosťou a džúsom.

Deň Materských škôl na Slovensku pokračoval aj v popoludňajších hodinách, kedy na deti čakalo ďalšie prekvapenie v podobe programu plného zábavy, ktorý si pre ne pripravil pán Belovicz. Všetci si vyskúšali rôzne žonglérske náčinie, s ktorým vymýšľali pohybové kreácie.

Dňa 26. 10. 2017 sa uskutočnila v našej materskej škole tvorivá dielňa pod názvom “Jesenné kráľovstvo v materskej škole”. Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším mohli nielen starí rodičia, ale aj rodičia a súrodenci vyrábať rôzne ozdoby a výtvory z prírodnín. Občerstvili sa  chutnými jednohubkami, čajom, džúsom a kávou.

V dňoch 16. – 20. 10. 2017 trieda sovičiek absolvovala plavecký výcvik v Krytej plavárni v Topoľčanoch. Deti si v bazéne osvojovali základné plavecké zručnosti – dýchanie, splývanie, ponáranie či orientáciu pod vodou. Všetci účastníci  dostali Mokré vysvedčenie. Ďakujeme rodičom za spoluúčasť a pomoc deťom pri sebaobsluhe na plaveckom výcviku detí.

Trieda rybičiek a sovičiek absolvovala dňa 2. 10. 2017 turistickú vychádzku do blízkeho okolia. Deti pozorovali okolitú jesennú prírodu a nazbierali šípky, listy, gaštany a iné prírodniny, ktoré potom využili pri rôznych aktivitách v materskej škole.

Dňa 19. 9. 2017 zavítalo do našej materskej školy divadielko Slniečko s rozprávkou “Malí huncúti”. Deti sa mali možnosť prostredníctvom interakcie s bábkami a hercom naučiť pravidlá slušného správania a ich dodržiavanie.

Ešte sa ani nestihla poriadne zatvoriť brána materskej školy za školským rokom 2016/2017, už sme začali pripravovať miestnosti na rekonštrukciu. Podarilo sa nám to za pár hodín aj vďaka pomoci rodičom L. Kollárovi, R. Čulákovi, D. Šandorovi, zamestnancom obecného úradu, a našim rodinným príslušníkom. Rekonštrukcia kúrenia sa začala 3. júla 2017 vďaka starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbkovi. Po kúrenároch prišli maliari, ktorí vymaľovali všetky priestory v kuchyni, tri triedy, dve spálne, jednu šatňu. Po maliaroch nastúpili podlahári a položili plávajúcu podlahu v jednej triede a spálni. Po podlahároch montéri pohybových prvkov a v jednej časti školského dvora osadili kolotoč a lezeckú obojstrannú stenu. Po montéroch sa pustili do práce upratovačky, kuchárky, učiteľky a celú budovu a školský dvor pripravili pre deti, ktoré od 4. septembra navštevujú materskú školu.

V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 66 detí. Sú rozdelené podľa veku do triedy Včeličiek, triedy Rybičiek a triedy Sovičiek. Najťažšie sa ráno lúčia Včeličky. Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania. Prvé dni v materskej škole sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Sú aj deti, ktoré nepotrebujú žiadny obzvlášť nástupný proces. Iným deťom môže pomôcť odmeňovanie samolepkami, ak nebudú ráno pri odlúčení plakať, alebo iné pozitívne motivácie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany obidvoch inštitúcií: rodiny aj materskej školy.

Pre deti, ich rodičov, starých rodičov a verejnosť si materská škola v tom to školskom roku naplánovala rôzne zaujímavé akcie, ktoré budú zverejnené na webovej stránke materskej školy alebo oznamovacej tabuli v budove materskej školy. Svojimi aktivitami a pedagogickým prístupom chceme naplniť víziu našej materskej školy, ktorú zhrnieme do troch bodov:

  1. Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou so zmysluplným školským vzdelávacím programom, ktorý zefektívni edukáciu podporovanú zážitkami.
  2. Chceme sa vyprofilovať na školu rodinného typu.
  3. V spolupráci s rodinou chceme vytvárať klímu a prostredie na prežívanie radostného a spokojného detstva a položiť základ pre ďalšie roky života dieťaťa.

Chcela by som sa poďakovať všetkým zamestnancom materskej školy za prácu, ochotu pomôcť, iniciatívu a angažovanosť počas školského roka. Rodičom za ochotu a zapájanie sa do aktivít v materskej škole, za poukázanie 2 % z dane. Zriaďovateľovi, Základnej škole Výčapy-Opatovce, ZO JDS Výčapy-Opatovce, speváckej skupine Nádej za možnosť spoluorganizovať podujatia pre deti a obyvateľov obce. Zväzu záhradkárov za sponzorský dar, ktorý sme využili na zakúpenie didaktických pomôcok.

V mene kolektívu materskej školy Vám želám leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého z vás obdobím oddychu a načerpania novej energie.

29. 6. 2017 v popoludňajších hodinách  sa konala v kultúrnom dome Slávnostná akadémia pre rodičov, kde sa predškoláci lúčili s triednymi p. učiteľkami a p. riaditeľkou. Pri príležitosti ukončenia dochádzky v materskej škole si prevzali z rúk p. riaditeľky Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a od p. starostu darček. Oficiálnu časť ukončili sľubom predškoláka.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli pri príprave tejto slávnosti.

Aj tento rok si naši predškoláci vyložili svoje tablo v obchode u tety Mikušíkovej a tým sme zahájili prípravu na rozlúčku s materskou školou.

Vo štvrtok 29. 6. 2017 dopoludnia sa lúčili naši predškoláci s materskou školou, zamestnancami a mladšími deťmi. Po krátkom programe si všetci pochutnali na výbornej torte. Prajeme im veľa úspechov v základnej škole!

« Older Entries