header image
 

   V materskej škole bude v čase vianočných prázdnin

prerušená prevádzka od 23.12. 2019 do 03.01. 2020.

 

Prevádzka v materskej škole sa začne 07.01. 2020 (utorok), pre deti, ktorých zákonní zástupcovia potvrdili záujem svojím podpisom.

 

KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY VÁM ŽELÁ  ŠŤASTNÉ A VESELÉ…

Vo štvrtok predpoludní si deti s pani učiteľkami  pripravili vianočnú večeru. Na úvod pani učiteľky zaspievali a zahrali koledu. Deti predviedli vianočné tance. Potom nasledovalo krájanie jablka, jedenie oblátok a medovníkov, ktoré si deti povykrajovali samé. Samozrejme nemohlo chýbať rozbaľovanie darčekov, na ktoré deti netrpezlivo čakali už po príchode do jedálne. Deti dostali darčeky nielen do tried ale aj  pre seba, pretože na Vianoce to tak býva, že kto daruje, bude obdarovaný.

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na deti v našej škôlke. V jedálni v okienkách im nechal milý odkaz a balíčky plné dobrôt.

Naši predškoláci, ktorí navštevujú divadelný krúžok si nacvičili divadielko o”Šušlavom vlkovi.” V piatok ho ukázali ostatným škôlkarom a pani učiteľkám. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, dozvedeli sa prečo a ako často si treba zúbky umývať. Na záver ich  odmenili veľkým potleskom a všetci  si zamaškrtili na cukríkových zuboch.

Aj tento rok nás prišiel zabaviť pán Belovič s predstavením: Rýcho, rýchlo, rýchlejšie. Predstavil nám netradičné hudobné nástroje a rôzne náčinie na cvičenie. Spolu sme si zacvičili, zabavili sa a zatancovali.

Deň 4. November bol nielen pre našu škôlku dôležitým dňom. Tak ako všetky škôlky na Slovensku, sme aj my  oslavovali  “Deň materských škôl.” Hneď po desiate sme sa všetky triedy presunuli k rybičkám, kde na nás čakal kúzelník. Ukázal nám rôzne triky s kartami, loptičkami, peniazmi a niektoré kúzla naučil aj deti. Ale tým ešte oslava neskončila. Potom sme sa rozdelili do tried včeličiek a sovičiek a tam boli  pripravené aktivity a športové disciplíny. Samozrejme že, všetky disciplíny deti zvládli na jednotku a zaslúžili si pochvalu aj odmenu.

Aj tento rok si škôlkari pripravili pre starých rodičov popoludnie plné prekvapení. Najskôr  predškoláci  predviedli  divadielko: “O repe”. Potom nasledovala tvorivá dielňa, kde deti spolu so starými rodičmi vyrábali zo šišiek sovičky. A na záver si všetci pochutnali na jedno hubkách s rôznou  nátierkou, ktoré im pripravili tety kuchárky.

Dňa 8.10. navštívilo našu materskú školu divadielko Svetielko s hudobno-dramatickým vystúpením:” Dary a plody jesene.”  Deti sa do vystúpenia aktívne zapájali. Odpovedali na jednoduché otázky, spoločne spievali známe piesne, rytmizovali piesne hrou na tele a na nezvyčajných hudobných nástrojoch ako sú orechy.

V jeden slnečný októbrový deň sme sa vydali na turistickú vychádzku do blízkeho okolia. Počasie nám prialo, a tak sme mohli púšťať  aj šarkana. Počas vychádzky sme nazbierali šípky, gaštany a orechy. Samozrejme nemohla chýbať prestávka na oddych a občerstvenie, na ktorú deti čakali už od začiatku vychádzky.

Svetový deň mlieka v školách sme oslávili aj my v škôlke. Pani učiteľky pripravili spolu s deťmi ovocné aj čokoládové kokteily a tiež si pochutili na mliečnej sladkosti. Porozprávali sa odkiaľ mlieko pochádza a čo sa z neho vyrába. V našej materskej škole sa nezameriavame iba na pitie mlieka, ale aj na konzumáciu jogurtov, syrov a iných mliečnych výrobkov.

« Older Entries