ROZLÚČKA S DEVIATAKMI

Dňa 29. 6. 2017 sa prišli pozdraviť a rozlúčiť  absolventi ZŠ vo Výčapoch-Opatovciach. P. riaditeľka popriala deviatakom krásne prázdniny plné pekných zážitkov, veľa šťastia a úspechov v ďalšom štúdiu na strednej škole.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.