POĎAKOVANIE

Chcela by som sa poďakovať všetkým zamestnancom materskej školy za prácu, ochotu pomôcť, iniciatívu a angažovanosť počas školského roka. Rodičom za ochotu a zapájanie sa do aktivít v materskej škole, za poukázanie 2 % z dane. Zriaďovateľovi, Základnej škole Výčapy-Opatovce, ZO JDS Výčapy-Opatovce, speváckej skupine Nádej za možnosť spoluorganizovať podujatia pre deti a obyvateľov obce. Zväzu záhradkárov za sponzorský dar, ktorý sme využili na zakúpenie didaktických pomôcok.

V mene kolektívu materskej školy Vám želám leto plné pohody, aby toto obdobie bolo pre každého z vás obdobím oddychu a načerpania novej energie.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.