VÍTAME VÁS V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 V NOVOM ŠATE

Ešte sa ani nestihla poriadne zatvoriť brána materskej školy za školským rokom 2016/2017, už sme začali pripravovať miestnosti na rekonštrukciu. Podarilo sa nám to za pár hodín aj vďaka pomoci rodičom L. Kollárovi, R. Čulákovi, D. Šandorovi, zamestnancom obecného úradu, a našim rodinným príslušníkom. Rekonštrukcia kúrenia sa začala 3. júla 2017 vďaka starostovi obce Ing. Jozefovi Holúbkovi. Po kúrenároch prišli maliari, ktorí vymaľovali všetky priestory v kuchyni, tri triedy, dve spálne, jednu šatňu. Po maliaroch nastúpili podlahári a položili plávajúcu podlahu v jednej triede a spálni. Po podlahároch montéri pohybových prvkov a v jednej časti školského dvora osadili kolotoč a lezeckú obojstrannú stenu. Po montéroch sa pustili do práce upratovačky, kuchárky, učiteľky a celú budovu a školský dvor pripravili pre deti, ktoré od 4. septembra navštevujú materskú školu.

V školskom roku 2017/2018 je zapísaných 66 detí. Sú rozdelené podľa veku do triedy Včeličiek, triedy Rybičiek a triedy Sovičiek. Najťažšie sa ráno lúčia Včeličky. Úzkosť z odlúčenia je bolestivá pre každého. Rodičia by sa mali rozlúčiť so svojim dieťaťom medzi dverami triedy namiesto jeho dlhého držania. Prvé dni v materskej škole sú zvyčajne oveľa ťažšie pre rodičov ako ich deti. Sú aj deti, ktoré nepotrebujú žiadny obzvlášť nástupný proces. Iným deťom môže pomôcť odmeňovanie samolepkami, ak nebudú ráno pri odlúčení plakať, alebo iné pozitívne motivácie. Dôležitá je jednotnosť, dôslednosť a trpezlivosť zo strany obidvoch inštitúcií: rodiny aj materskej školy.

Pre deti, ich rodičov, starých rodičov a verejnosť si materská škola v tom to školskom roku naplánovala rôzne zaujímavé akcie, ktoré budú zverejnené na webovej stránke materskej školy alebo oznamovacej tabuli v budove materskej školy. Svojimi aktivitami a pedagogickým prístupom chceme naplniť víziu našej materskej školy, ktorú zhrnieme do troch bodov:

  1. Chceme byť rešpektovanou vzdelávacou inštitúciou so zmysluplným školským vzdelávacím programom, ktorý zefektívni edukáciu podporovanú zážitkami.
  2. Chceme sa vyprofilovať na školu rodinného typu.
  3. V spolupráci s rodinou chceme vytvárať klímu a prostredie na prežívanie radostného a spokojného detstva a položiť základ pre ďalšie roky života dieťaťa.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.