DIVADIELKO V MATERSKEJ ŠKOLE

Dňa 13. 9. 2018 do našej materskej školy zavítalo divadielko Svetielko s hudobno-dramatickým predstavením     ” O drakoch a neposlušných princeznách “. Deti si mohli prostredníctvom rozprávky lepšie osvojiť a zapamätať pravidlá o slušnom správaní.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.