KARNEVAL V MATERSKEJ ŠKOLE

Dňa 12. 2 2019 sa vo vyzdobenej školskej jedálni konal fašiangový karneval, ktorý zahájili chlapci-predškoláci fašiangovým palicovým tancom. Potom sa každá trieda predstavila svojím krátkym programom a mohla sa začať zábava. Všetci si pochutnali na miešanom ovocí, ktoré každému chutilo a dodalo novú energiu do tanca.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.