OZNAM

DEPISTÁŽ  ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

 

V materskej škole sa uskutoční depistážne vyšetrenie so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia 6. rok života, vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou. Depistáže sa môžu zúčastniť aj deti, u ktorých rodičia zvažujú tzv. predčasné zaškolenie k septembru 2019.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.