OZNAM

Od  17. 6. 2019   do  21. 6. 2019 si zákonní zástupcovia môžu prísť pre rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.