ROZLÚČKOVÝ DEŇ PREDŠKOLÁKOV

Aj tento rok sa naši predškoláci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi veľkolepou rozlúčkou v školskej jedálni. Poďakovali sa všetkým tetám učiteľkám, tete Vlastičke, tetám kuchárkam, tetám upratovačkám a pohostili ich chutnou tortou. Od p. riaditeľky si prevzali diplom za vzornú dochádzku do materskej školy, rozprávkovú knižku na prvé školské čítanie a fotky.

Veľa úspechov v základnej škole, predškoláci!

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.