MIKULÁŠ V MATERSKEJ ŠKOLE

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na deti v našej škôlke. V jedálni v okienkách im nechal milý odkaz a balíčky plné dobrôt.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.