OZNAM

   V materskej škole bude v čase vianočných prázdnin

prerušená prevádzka od 23.12. 2019 do 03.01. 2020.

 

Prevádzka v materskej škole sa začne 07.01. 2020 (utorok), pre deti, ktorých zákonní zástupcovia potvrdili záujem svojím podpisom.

 

KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY VÁM ŽELÁ  ŠŤASTNÉ A VESELÉ…

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.