OZNAM

OZNAM

Oznamujeme darcom, ktorí chcú poukázať materskej škole 2% z odvedenej dane, že môžu potvrdenie o zaplatení príjmu vhodiť do poštovej schránky MŠ (nachádza sa na bráne MŠ)  do 27.04.2020. Poverený zamestnanec ich spracuje a odovzdá na daňový úrad.  

Ďakujeme.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.