OZNAM

Darcovia, ktorí chcú poukázať materskej škole 2% z odvedenej dane, môžu aj naďalej potvrdenie o zaplatení príjmu vhodiť do poštovej schránky MŠ (nachádza sa na bráne MŠ).  Poverený zamestnanec ich spracuje a odovzdá na daňový úrad.  

Ďakujeme.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.