OZNAM

PREVÁDZKA MŠ OD 15.06.2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020

Organizačné usmernenia pre zákonných zástupcov detí

Dochádzka do  materskej školy je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Prevádzka v materskej škole je od 7.00 hod do 16.00 hod každý pracovný deň.

Deti prichádzajú do MŠ od 7.00 hod. do 8.15 hod. Po tomto termíne sa budova zatvára.

Popoludní sa deti odovzdávajú od 15.00 hod do 16.00 hod

Po tomto termíne sa budova zatvára.

viac

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.