OZNAM O PREVZATÍ ROZHODNUTIA O PRIJATÍ DIEŤAŤA NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE V ŠK.R. 2020/2021

Riaditeľstvo materskej školy oznamuje zákonným zástupcom , že rozhodnutie o prijatí na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 si môžu vyzdvihnúť v materskej škole 29.6.2020 a 30.06.2020 od 15.00 hod do 17.00 hod. Dieťa, ktorého zákonný zástupca nedoloží do 23.06.2020 potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je údaj o povinnom očkovaní,  bude v prípade kladného rozhodnutia prijaté len na adaptačný pobyt (potvrdenie vhoďte do schránky materskej školy).

Pre overenie údajov prineste k nahliadnutiu rodný list dieťaťa.

Ďakujeme

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.