PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 8. FEBRUÁRA 2021 AKTUALIZÁCIA

V nadväznosti na epidemiologickú situáciu a vzniknuté nejasnosti,  týkajúce sa otvárania materských škôl na území okresu Nitra v termíne od 8. februára 2021,  po dohode so zriaďovateľom Obec Výčapy-Opatovce,   oznamujeme zákonným zástupcom detí materskej školy, že dňa 8.2.2021 bude materská škola prístupná len  pre deti  zákonných zástupcov , ktoré boli prihlásené do MŠ od 25.01.2021. 

Obce požiadala RUVZ Nitra o vydanie stanoviska. Po vydaní stanoviska RUVZ ako aj na základe následného rozhodnutia Krízového štábu Obce Výčapy-Opatovce bude vydaná informácia o ďalšom postupe a podmienkach otvorenia škôl na území Obce Výčapy-Opatovce.

 

Za vzniknutú situáciu, ktorá vzhľadom na včerajšie rozhodnutie Krízového štábu mesta Nitra, sa mení z hodiny na hodinu, sa vopred ospravedlňujeme a ďakujeme za pochopenie.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.