PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 9.2. 2021 DO 12.2. 2021

RUVZ Nitra a Bezpečnostný výbor okresu Nitra svojím uznesením zo zasadnutia dňa 6.2. 2021 odporučil zriaďovateľom otvoriť materské školy len pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo ich povaha práce im neumožňuje homeoffice. Podľa tohto odporúčania postupuje aj zriaďovateľ materskej školy. Krízový štáb obce Výčapy-Opatovce, ktorý zasadal 7. 2. 2021, prijal uznesenie: „Od 9.2.2021 do 12.2.2021 bude materská škola v prevádzke len pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre alebo povaha práce im neumožňuje homeoffice“.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy zákonný zástupca odovzdá poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov; k nahliadnutiu  potvrdenie o negatívnom výsledku RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov k stiahnutiu TU

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.