PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 15 FEBRUÁRA DO 19. FEBRUÁRA

Oznamujeme zákonným zástupcom detí, že od 15.02.2021 do 19.02.2021  bude materská škola otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu formou homeoffice.

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu jej predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 ( nie staršie ako 7 dní)  , alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie (nie staršie ako 7 dní) alebo potvrdenie o výnimke.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.