PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 22. FEBRUÁRA DO 26. FEBRUÁRA

V zmysle odporúčania RUVZ Nitra, aktuálneho zaradenia okresu Nitra v Covid automate do čiernej zóny  a po dohode so zriaďovateľom oznamujeme zákonným zástupcom, že od 22.02.2021 do 26.02.2021  bude materská škola otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu formou homeoffice.

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu jej predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

 

V dňoch 19. – 21. februára 2021 sa v obci Výčapy – Opatovce testovanie na ochorenie Covid 19 NEUSKUTOČNÍ. 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.