Untitled

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, a tým nám pomáhajú skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.  Srdečná vďaka.

 

Vážení rodičia , priatelia školy a široká verejnosť,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materskej škole

  • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia materskej školy

      

Ako postupovať sa dozviete na nástenkách v šatniach, poradia Vám pedagogickí zamestnanci alebo pani Vlasta Sahulčíková.

Tlačivo vyhlásenia o poukázaní 2% dane nájdete v sekcii 2%dane.

Ďakujeme.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.