PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 22. MARCA 2021

V súlade s usmernením MŠVVaV SR a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola od 22.03. 2021 v prevádzke pre všetky deti, ktoré sú zapísané do MŠ. 

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19, alebo potvrdenie o očkovaní.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy k stiahnutiu TU

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.