PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 7. APRÍLA 2021

Prevádzka v materskej škole v čase od 1.4.2021 do 6.4.2021 je so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Od 7.4.2021 bude materská škola v prevádzke pre všetky zapísané deti. V stredu zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K  nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

V prípade  zmien vás budeme informovať po usmernení ministerstva školstva.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.