PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 19. APRÍLA 2021

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 19.4.2021 A TESTOVANIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MATERSKÚ ŠKOLU

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok a priestorov zamestnávateľa aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí, zamestnancov materskej školy a osoby vstupujúce do priestorov materskej školy preukazovať sa platným 7 dňovým testom .

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 kalendárnych dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Dňa 17. apríla 2021 (sobota) v  Kultúrnom dome v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. je zabezpečené testovanie pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Dezinfekčná prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hod.. Posledný odber pred obedňajšou dezinfekčnou prestávkou je o 12.45 hod. resp. pred ukončením testovania o 15.45 hod.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.