PREVÁDZKA METERSKEJ ŠKOLY OD 26.04. 2021

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, usmernenia MŠVVaŠ SR, vyhlášky ÚVZ SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí a osoby vstupujúce do vnútorných priestorov materskej školy prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (pondelok) odovzdá zákonný zástupca dieťaťa Čestné  vyhlásenie  o dezinfekčnosti  a k  nahliadnutiu  negatívny  výsledok  testu nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie uvedené v infografike:

 

 

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Testovanie na ochorenie COVID-19 sa v obci uskutoční v sobotu 24. apríla 2021 od 8,00 – 16,00 hod. Dezinfekčná prestávka bude od 12,00 – 13,00 hod. 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.