header image
 

Kontakt

Materská škola

Výčapy – Opatovce 478, 951 44

IČO: 37960903

Tel.: 037/7795146

Tel. riaditeľka MŠ Bc. Mária Beňová: 0911 560816

Tel. vedúca ZŠS Vlasta Sahulčíková: 0911 211429 

E-mail: msvo478@gmail.com, hatefsku@stonline.sk