header image
 

Projekty

Zdravá škola

Materská škola pokračuje v projekte „ Zdravá škola“, do ktorého sme zaradili nové prvky v propagovaní zdravého životného štýlu pre deti a rodičov.

Pre rodičov pripravujeme na tvorivé dielne ochutnávku nátierok, zeleninových šalátov a vianočného pečiva, rodičom poskytujeme recepty a propagujeme zdravé potraviny.

Moje zdravé telo

športový projekt zameraný na prevenciu správneho držania tela, nácvik správneho sedenia, cvičenia s fit loptami zamerané na spevnenie svalového korzetu a chrbtice, cviky na posilnenie klenby nôh s použitím akupresúrnych pomôcok. Projekt realizujeme v odpoludňajších hodinách pre rodičov a deti, pod vedením dipl. fyzioterapeutky.

Perličky – moje zúbky!

interný projekt materskej školy zameraný na stomatohygienu, spolupracujeme so zubnou lekárkou – rozhovory o prevencii, starostlivosti o zúbky a zdravom stravovaní, názorné ukážky spôsobu čistenia zúbkov.

Európsky program podpory spotreby ovocia a zeleniny v školách „Školské ovocie“

Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach.

Ciele programu:

• zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku
• zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku
• znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí
• podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny

Školská jedáleň pri MŠ Výčapy – Opatovce sa zúčastňuje na európskom programe podpory spotreby ovocia a zeleniny s finančnou podporou európskeho spoločenstva. Podávame ho ako doplnok k obedu. Každý týždeň máme 1x jablko a 1x 100% ovocnú šťavu.

Mlieko pre školy v Európskej únii

Školský mliečny program je vládnym programom určený pre žiakov MŠ, ZŠ a SŠ vo vzdelávacích inštitúciách.

Cieľ programu:

Ide o podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov EÚ a národných zdrojov. Školská jedáleň pri MŠ Výčapy – Opatovce sa zapojila do programu „školské mlieko“. Podávame ho  denne ako nápoj ku desiatej alebo ku olovrantu. Projekt zabezpečujeme cez  a.s. Tatranská mliekareň Kežmarok.

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zapojením sa do projektu materská škola získala interaktívnu tabuľu, notebook a farebnú tlačiareň, ktoré využíva vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Digitalizáciou VVČ pedagógovia  uplatňujú  inovačné metódy v edukačných aktivitách. Interaktívnu tabuľu využívame vo všetkých vzdelávacich oblastiach (grafomotorika, oboznamovanie s farbami, tvarmi, počtom, pri opise a reprodukovaní rozprávok). V materskej škole pracujeme s výučbovými softvérmi: Vševedko Safari, Vševedko na vidieku, Čím budem ?, Alík-Než pôjdem do školy, Alík- Môj prvý šlabikár, Cirkus šaša Tomáša.