header image
 

Rada školy

Predseda:

  • Bc. Erika Machová

Členovia:

  • Bc. Katarína Bukovcová
  • Vlasta  Sahulčíková
  • Mgr.  Dana  Kniebüglová
  • Mgr.  Katarína Molnárová
  • Zdenka  Miškolciová
  • Erika  Šebová

Funkčné obdobie rady školy  2016 –  2020