header image
 

Personál

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Mária Beňová  – riaditeľka školy

Bc. Erika Machová

Mgr. Dominika Pašková – zastupuje MD

Bc. Katarína Bukovcová

Bc. Katarína Kunová – zastupuje MD

Mgr. Veronika Bombošová

Mgr. Žaneta Svoradová – MD

Mgr. Katarína Dávidová – MD

Prevádzkoví zamestnanci:

Vlasta Sahulčíková – administratívny pracovník

Valéria Dávidová – školníčka, kurič – záhradník

Mgr. Zuzana Kňažická – upratovačka, práčka

Zamestnanci zariadenia školského stravovania:

Vlasta Sahulčíková – ved. ZŠS

Mária Magáthová – hl. kuchárka

Mária Dávidová – kuchárka

Margita Desatová – kuchárka

Voľné prac. miesta:  

Momentálne nedisponujeme voľným pracovným miestom.