header image
 

Personál

Pedagogickí zamestnanci:

Bc. Mária Beňová  – riaditeľka školy

Bc. Erika Machová

Bc. Katarína Chmelová

Mgr. Katarína Dávidová

Mgr. Veronika Čuláková- zastupuje MD

Mgr. Žaneta Molnárová

Bc. Katarína Kunová – MD

Prevádzkoví zamestnanci:

Vlasta Sahulčíková – administratívny pracovník

Valéria Dávidová – školníčka, kurič – záhradník

Mgr. Zuzana Kňažická – upratovačka, práčka

Zamestnanci zariadenia školského stravovania:

Vlasta Sahulčíková – ved. ZŠS

Mária Magáthová – hl. kuchárka

Valéria Žigová – kuchárka

Katarína Lukáčová – kuchárka

Henrieta Čerešníková- kuchárka

Annamária Sahulčíková- kuchárka

Voľné prac. miesta:  

Momentálne nedisponujeme voľným pracovným miestom.