header image
 

Denný poriadok

DENNÝ  PORIADOK

ČAS ČINNOSTI
 

6,30  –   7,15

Od 7,15 

 

 

 

 

  8,45  –   9,00

  Od 9,00

 

 

 

  Od 12,15

 13,00  – 13,45

 

 

  14,45  – 15,10

  Od 15,10

 

 

 16,30

 16,35

Otvorenie materskej školy

Schádzanie detí v zbernej triede (prízemie vpravo 2. tr.; rybičky)

Schádzanie detí vo svojej triede

Hry a činnosti podľa voľby detí

Ranný filter a ranný kruh

Zdravotné cvičenie

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Desiata

Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Obed

Odpočinok

Krúžková činnosť

Telovýchovná chvíľka

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

Úprava zovňajšku

Olovrant

Vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Preberanie detí rodičmi

Koniec prevádzky

Uzamknutie budovy materskej školy

 

Prevádzka v materskej škole je od  6,30 hodiny  do  16,30 hodiny.

Poldenný pobyt  do  12,30 hodiny.

Celodenný pobyt do 16,30 hodiny.

Preberanie detí  rodičmi najskôr od 15,00 hodiny.

Denný poriadok je pružný, umožňujúci reagovať na potreby a záujmy detí.

 

VÝDAJ STRAVY:        DESIATA                                     OBED                                     OLOVRANT

      VČELIČKY                 8,45                                          11,30                                         14,45

      RYBIČKY                   8,45                                          11,40                                         14,45

      SOVIČKY                   9,00                                         12,00                                          14,30