header image
 

Denný poriadok

DENNÝ  PORIADOK

 

ČAS ČINNOSTI
6.30 Otváranie materskej školy
6.30 – 7.15 Schádzanie sa detí v zbernej triede

(prízemie vpravo 2. tr.- Včeličky)

 

Od 7.15 Schádzanie sa detí vo svojej triede

Hry a činnosti podľa voľby detí

Ranný filter a ranný kruh

Zdravotné cvičenie

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

 

8.45 – 9.15 Desiata
  Vzdelávacie aktivity

Pobyt vonku

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

 

11.45 – 12.15 Obed
12.15 – 14. 45 Odpočinok

Telovýchovná chvíľka

Činnosti zabezpečujúce životosprávu (osobná hygiena)

 

14.45 – 15.15 Olovrant
15.15 – 16. 00 Vzdelávacie aktivity

Hry a činnosti podľa výberu detí

Krúžková činnosť

Preberanie detí rodičmi

 

16.00 – 16.30

 

 

16.35

Schádzanie sa detí v zbernej triede

(prízemie vpravo 2. tr.- Včeličky)

Preberanie detí rodičmi

Uzamknutie budovy materskej školy

 Denný poriadok je pružný, umožňujúci reagovať na potreby a záujmy detí.

 

Prevádzka v materskej škole je od  6,30 hodiny  do  16,30 hodiny.

Poldenný pobyt  do  12,30 hodiny.

Celodenný pobyt do 16,30 hodiny.

Preberanie detí  rodičmi najskôr od 15,00 hodiny.