header image
 

Aktivity

Plán  aktivít v školskom roku 2018/2019

 

September: 

BD v MŠ – Divadlo  Svetielko

Október:       

Turistická vychádzka –  jesenná 

Výstavka: Ovocie a zelenina z našej záhrady            

Tekvičky v MŠ

(tvorivá dielňa so starkými)

November:  

Deň materských škôl na Slovensku                                            

Pohybové vystúpenie: Knick – knack!                                               

Aby ma telo nebolelo (beseda s ortopédom) 

Zdravé  zúbky (beseda so zubárkou)                     

December:   

Prišiel k nám Mikuláš !  (vítanie Mikuláša v kultúrnom dome)

 

Vianočná besiedka pri stromčeku

(kult. program, darčeky od Ježiška)                           

Január:   

Rodinná sánkovačka

Moje zdravé telo (cvičenie s fyzioterapeutom)  

Február:     

Fašiangy v materskej škole a v obci (karneval detí v MŠ  a v KD) 

Tradície vo Výčapoch-Opatovciach (spevácky zbor Nádej)                                        

Marec :   

Budúci čitateľ- moja obľúbená kniha. (návšteva obecnej knižnice) 

Noc s rozprávkou (nočné čítanie rozprávok v MŠ)                                                

Návšteva predškolákov v 1. triede ZŠ  (spoznávame základnú školu)                                                     

Bezpečne na ceste (kvíz o doprave na ceste)                                                           

Apríl:          

Zvieratá na farme (starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá na farme) 

Turistická vychádzka- jarná (Prebúdzanie prírody v jarnom období)

Prišla jar (veľkonočná TD)

Máj:            

Oslava Dňa matiek v kultúrnom dome (vystúpenie detí)                                                                         

Spoznávam okresné mesto (výlet do Nitry, na hrad)

Návšteva Bábkového divadla v Nitre 

Jún:      

 Oslava Dňa detí  

  • Divadlo
  • Športové aktivity

Výlet predškolákov (koncoročný celodenný výlet)

Oslavujeme Deň otcov

Pozor zlodej! Pozor nebezpečenstvo! (beseda s príslušníkmi väzenskej stráže)

Rozlúčka s predškolákmi v MŠ  (program pre deti a zamestnancov MŠ)

Slávnostná akadémia pre rodičov (spoločné posedenie rodičov, detí a učiteliek)

Rozlúčka s absolventmi ZŠ – žiakmi 9. triedy ZŠ