header image
 

Aktivity

Plán  aktivít v školskom roku 2016/2017      

September:    

 •  BD v MŠ – Divadlo zo šuflíka /Divadielko: Pinokio/

Október:  

 • Turistická vychádzka –  jesenná / pre deti veľkej  triedy  /
 • Výstavka: Ovocie a zelenina z našej záhrady
 • Tekvicové kráľovstvo v MŠ /výstava v šatniach detí/

November:

 • Pohybové vystúpenie: Knick – knack! /Belovics/
 • Psovodi- záchranári K-7 / výcvik a starostlivosť o psíka/
 • Beseda: O zdravých zúbkoch /Téma: dentálna  hygiena/

December:

 • Prišiel k nám Mikuláš ! /vítanie Mikuláša /
 • Vianočná besiedka pri stromčeku /kult. program, darčeky od Ježiška /

Január:

 • Exkurzia do hvezdárne v Nitre
 • BD v MŠ- Svetielko /Divadielko: Zimná rozprávka/

Február:

 • Fašiangy v materskej škole /karneval detí v MŠ  /
 • Hudobné predstavenie  – remeslá /Koncert rodiny Hlbockej/

Marec :

 • Budúci čitateľ- moja obľúbená kniha. / návšteva obecnej knižnice /
 • Návšteva predškolákov v 1. triede ZŠ /spoznávame základnú školu /
 • BD v MŠ – Slniečko /Divadielko: farebný panáčik/

Apríl

 • Zvieratá na farme u Adamčových /starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá na farme/
 • Turistická vychádzka- jarná /Prebúdzanie prírody v jarnom období/
 • Exkurzia na Ranč pod Babicou

Máj:  

 • Oslava Dňa matiek v kultúrnom dome / vystúpenie detí/
 • Pohybom k zdraviu! /športová olympiáda detí v MŠ/
 • Oslava Dňa detí: Výlet do okr. mesta Nitra /aktivity  v parku na Sihoti/

Jún:

 • Exkurzia predškolákov do ZOO / koncoročný celodenný výlet/
 • Oslavujeme Deň otcov
 • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ / program pre deti a zamestnancov MŠ/
 • Slávnostná akadémia pre rodičov /Odovzdávanie osvedčení  predškolákom, spoločné posedenie rodičov, detí a učiteliek/
 • Rozlúčka s absolventmi ZŠ- žiakmi 9. triedy ZŠ