header image
 

Aktivity

Plán aktivít v školskom roku 2017/2018

September:

 • BD v MŠ – Divadlo Slniečko Z: Beňová

Október:

 • Turistická vychádzka – jesenná Z: Machová, Bukovcová
 • Výstavka: Ovocie a zelenina z našej záhrady Z: PZ
 • Jesenné kráľovstvo v MŠ (tvorivá dielňa so starkými) Z: PZ

November:

 • Deň materských škôl na Slovensku (4. november) Z: Pašková
 • Pohybové vystúpenie: Knick – knack! (Belovics) Z: Beňová
 • Prvá pomoc pri úraze  (beseda s RZS) Z: Kunová
 • Beseda: O zdravých zúbkoch (Téma: dentálna hygiena) Z: PZ

December:

 • Prišiel k nám Mikuláš! (vítanie Mikuláša v kultúrnom dome) Z: Kunová, Pašková
 • Vianočná besiedka pri stromčeku (kult. program, darčeky od Ježiška) Z: Bukovcová

Január:

 • Rodinná sánkovačka Z: Bombošová
 • Čo už viem (kvíz Berecová) Z: Beňová, Bukovcová

Február:

 • Fašiangy v materskej škole a v obci (karneval detí v MŠ a v KD) Z: Machová, Bukovcová
 • Hudobné predstavenie – Tradície vo Výčapoch-Opatovciach (spevácky zbor Nádej) Z: Beňová
 • Planetárium Z: Beňová

Marec :

 • Budúci čitateľ- moja obľúbená kniha. (návšteva obecnej knižnice) Z: Čuláková
 • Noc s rozprávkou  (nočné čítanie rozprávok v MŠ) Z: Beňová, Machová, Bukovcová
 • Návšteva predškolákov v 1. triede ZŠ (spoznávame základnú školu) Z: Machová, Bukovcová
 • Bezpečne na ceste (kvíz o doprave na ceste) Z: Kunová, Pašková

Apríl:

 • Zvieratá na farme u Adamčových  (starostlivosť o domáce a hospodárske zvieratá na farme)
  Z: Dávidová
 • Turistická vychádzka- jarná (Prebúdzanie prírody v jarnom období) Z: PZ
 • Šiby – ryby (veľkonočná TD) Z: PZ

Máj:

 • Oslava Dňa matiek v kultúrnom dome (vystúpenie detí) Z: Čuláková, Beňová
 • Pohybom ku zdraviu! (športová olympiáda detí , SMZ) Z: Bukovcová
 • Spoznávam okresné mesto (výlet do Nitry, na hrad) Z: Pašková

Jún:

 • Oslava Dňa detí Z: PZ
  •  Divadlo
  • Športové aktivity

  • Viktor a farby

 • Výlet predškolákov (koncoročný celodenný výlet) Z: Machová,  Bukovcová
 • Oslavujeme Deň otcov Z: Dávidová
 • Pozor zlodej! Pozor nebezpečenstvo! (beseda s príslušníkmi väzenskej stráže) Z: Beňová
 • Rozlúčka s predškolákmi v MŠ (program pre deti a zamestnancov MŠ) Z: Machová, Bukovcová
 • Slávnostná akadémia pre rodičov  (Odovzdávanie osvedčení predškolákom, spoločné posedenie rodičov, detí a učiteliek) Z: Beňová, Bukovcová,  Machová
 • Rozlúčka s absolventmi ZŠ- žiakmi 9. triedy ZŠ Z: Beňová