header image
 

2%dane

DARUJTE 2% Z DANE

Ako postupovať:

 • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane(tlačivo si vyzdvihnite v MŠ alebo k stiahnutiu TU ).
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           Združenie rodičov Materskej školy

                                                             Výčapy-Opatovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Kultúrna 478/15, 95144 Výčapy-Opatovce

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          42210895

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do materskej školy.

 • Podávate si daňové priznanie sami?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           Združenie rodičov Materskej školy

                                                             Výčapy-Opatovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Kultúrna 478/15, 95144

                                                             Výčapy-Opatovce

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          42210895

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 • Postup pre právnické osoby
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           Združenie rodičov Materskej školy

                                                              Výčapy-Opatovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Kultúrna 478/15, 95144 Výčapy-Opatovce

Právna forma:                                      Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):           42210895

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.