header image
 

2% dane

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, a tým nám pomáhajú skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole. Srdečná vďaka.

 

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materskej škole
 • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia materskej školy

Ako postupovať:

 • Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
 1. Do 15.2.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane(tlačivo si vyzdvihnite v MŠ).
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           Združenie rodičov Materskej školy

                                                             Výčapy-Opatovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Kultúrna 478/15, 95144 Výčapy-Opatovce

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          42210895

Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo do materskej školy.

 

 

 • Podávate si daňové priznanie sami?
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:           Združenie rodičov Materskej školy

                                                             Výčapy-Opatovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:          Kultúrna 478/15, 95144

                                                              Výčapy-Opatovce

Právna forma:                                      Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):          42210895

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2020) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

 

 • Postup pre právnické osoby
 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Obchodné meno alebo názov:          Združenie rodičov Materskej školy

                                                            Výčapy-Opatovce

Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo:         Kultúrna 478/15, 95144 Výčapy-Opatovce

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID):           42210895

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

   V materskej škole bude v čase vianočných prázdnin

prerušená prevádzka od 23.12. 2019 do 03.01. 2020.

 

Prevádzka v materskej škole sa začne 07.01. 2020 (utorok), pre deti, ktorých zákonní zástupcovia potvrdili záujem svojím podpisom.

 

KOLEKTÍV MATERSKEJ ŠKOLY VÁM ŽELÁ  ŠŤASTNÉ A VESELÉ…

Vo štvrtok predpoludní si deti s pani učiteľkami  pripravili vianočnú večeru. Na úvod pani učiteľky zaspievali a zahrali koledu. Deti predviedli vianočné tance. Potom nasledovalo krájanie jablka, jedenie oblátok a medovníkov, ktoré si deti povykrajovali samé. Samozrejme nemohlo chýbať rozbaľovanie darčekov, na ktoré deti netrpezlivo čakali už po príchode do jedálne. Deti dostali darčeky nielen do tried ale aj  pre seba, pretože na Vianoce to tak býva, že kto daruje, bude obdarovaný.

Ani tento rok Mikuláš nezabudol na deti v našej škôlke. V jedálni v okienkách im nechal milý odkaz a balíčky plné dobrôt.

Naši predškoláci, ktorí navštevujú divadelný krúžok si nacvičili divadielko o”Šušlavom vlkovi.” V piatok ho ukázali ostatným škôlkarom a pani učiteľkám. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, dozvedeli sa prečo a ako často si treba zúbky umývať. Na záver ich  odmenili veľkým potleskom a všetci  si zamaškrtili na cukríkových zuboch.

Aj tento rok nás prišiel zabaviť pán Belovič s predstavením: Rýcho, rýchlo, rýchlejšie. Predstavil nám netradičné hudobné nástroje a rôzne náčinie na cvičenie. Spolu sme si zacvičili, zabavili sa a zatancovali.

Deň 4. November bol nielen pre našu škôlku dôležitým dňom. Tak ako všetky škôlky na Slovensku, sme aj my  oslavovali  “Deň materských škôl.” Hneď po desiate sme sa všetky triedy presunuli k rybičkám, kde na nás čakal kúzelník. Ukázal nám rôzne triky s kartami, loptičkami, peniazmi a niektoré kúzla naučil aj deti. Ale tým ešte oslava neskončila. Potom sme sa rozdelili do tried včeličiek a sovičiek a tam boli  pripravené aktivity a športové disciplíny. Samozrejme že, všetky disciplíny deti zvládli na jednotku a zaslúžili si pochvalu aj odmenu.

Aj tento rok si škôlkari pripravili pre starých rodičov popoludnie plné prekvapení. Najskôr  predškoláci  predviedli  divadielko: “O repe”. Potom nasledovala tvorivá dielňa, kde deti spolu so starými rodičmi vyrábali zo šišiek sovičky. A na záver si všetci pochutnali na jedno hubkách s rôznou  nátierkou, ktoré im pripravili tety kuchárky.

Dňa 8.10. navštívilo našu materskú školu divadielko Svetielko s hudobno-dramatickým vystúpením:” Dary a plody jesene.”  Deti sa do vystúpenia aktívne zapájali. Odpovedali na jednoduché otázky, spoločne spievali známe piesne, rytmizovali piesne hrou na tele a na nezvyčajných hudobných nástrojoch ako sú orechy.

V jeden slnečný októbrový deň sme sa vydali na turistickú vychádzku do blízkeho okolia. Počasie nám prialo, a tak sme mohli púšťať  aj šarkana. Počas vychádzky sme nazbierali šípky, gaštany a orechy. Samozrejme nemohla chýbať prestávka na oddych a občerstvenie, na ktorú deti čakali už od začiatku vychádzky.

« Older Entries     Newer Entries »