header image
 

Dňa 25. 10. 2018 sa v našej materskej škole uskutočnili jesenné tvorivé dielne, kde na úvod vystúpili deti z nášho divadelného a tanečného krúžku. Svojim starkým predviedli krátke divadielko a tanček, za čo boli odmenení veľkým potleskom. Potom sa všetci pustili do vyrábania tekvicových strašidielok a rôznych výtvorov z prírodnín.

 

 

Tohtoročná jeseň  nás potešila krásnym počasím, ideálnym na púšťanie šarkanov.

 

 

Dňa 5. 11. 2018 v pondelok od 8:00 hod. sa uskutoční vianočné fotenie. Záujem o fotenie prosím nahláste pani učiteľke vo vašej triede.

Foto – Jana, kontakt: 0918 485 070, 0907 808 805

ZIMNÁ  SÚPRAVA – CENNÍK

SÚPRAVA OBSAHUJE: 2 x fotografovanie, 2 kusy pohľadníc,

                                             2 kusy farebných fotografií rozmeru 10 x 15 cm,

                                             2 kusy farebných fotografií rozmeru 13 x 18 cm.

                                             VŠETKO  V  CENE  12 €

                                             ĎAKUJEME !

 

Srdečne Vás pozývame, predovšetkým starých rodičov na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 25. 10. 2018 od 16 : 00 hod v triede rybičiek. Prosíme prineste si so sebou tekvicu, šípky, listy zo stromov, gaštany, žalude a nôž na vyrezávanie tekvíc. Účasť vystupujúcich detí ( navštevujúcich krúžok v materskej škole ) je potrebná.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Dňa 1. 10. 2018 deti absolvovali jesennú turistickú vychádzku do blízkeho okolia, spojenú so zbieraním rôznych prírodnín. Túto vychádzku zvládli aj naši najmenší škôlkari-rybičky a za to im patrí veľká pochvala.

Dňa 13. 9. 2018 do našej materskej školy zavítalo divadielko Svetielko s hudobno-dramatickým predstavením     ” O drakoch a neposlušných princeznách “. Deti si mohli prostredníctvom rozprávky lepšie osvojiť a zapamätať pravidlá o slušnom správaní.

Ani počas letných prázdnin sa v našej materskej škole nezaháľalo.

 

Dňa 25. 6. 2018 v popoludňajších hodinách sa rozlúčili aj rodičia, ktorí pripravili pre svojich budúcich prváčikov a p. učiteľky pohostenie v kultúrnom dome. Po oficiálnej časti, ktorým bolo vystúpenie, prísaha predškolákov a odovzdávanie darčekov od p. riaditeľky a p. starostu sa mohla začať voľná zábava.

Všetkým rodičom ďakujeme za dobrú a príjemnú spoluprácu, všetkým predškolákom prajeme, aby prekážky zdolávali veľmi ľahko a v ich mysliach zostali len tie najkrajšie a najradostnejšie zážitky a ostatným prajeme príjemné prežitie leta.

Dňa 25. 6. 2018 v dopoludňajších hodinách sa predškoláci rozlúčili so svojimi mladšími spolužiakmi veľkolepou rozlúčkou v školskej jedálni, kde im predviedli nacvičený program, poďakovali sa všetkým tetám učiteľkám, tetám kuchárkam a tetám upratovačkám a pohostili ich chutnou tortou. Od pani riaditeľky si prevzali diplom za vzornú dochádzku do materskej školy.

Aj tento rok si naši predškoláci vyniesli svoje tablo a vystavili si ho u tety Libušky, ktorej za to srdečne ďakujeme.

« Older Entries     Newer Entries »