header image
 

Dňa 22. 5. 2019 prišlo do našej materskej školy divadielko. Deti sa zábavnou a náučnou formou oboznámili ako triediť odpad a odpadový materiál.

 

Dňa 16. 5. 2019 deti absolvovali výlet do okresného mesta – Nitry. Mohli vidieť dominantu mesta – Nitriansky hrad, futbalový či zimný štadión. Poprechádzali sa v mestskom parku a pozreli si zvieratká.

Keďže sa minuloročná pyžamová noc vydarila a mala veľký úspech, rozhodli sa pani učiteľky zopakovať ju aj tento rok. Spolu s deťmi prežili noc plnú dobrodružstva, prekvapení a zážitkov.

Dňa 10. 4. 2019 sa deti z materskej školy vybrali pešo na farmu do Ľudovítovej, kde nás privítala teta Betka Adamčová. Deťom poukazovala rôzne hospodárske zvieratá, porozprávala ako sa o zvieratká treba starať a aký je z nich úžitok. Ďakujeme.

 

Ako sa správne pohybovať a správať na ceste si mohli všetky deti z materskej školy vyskúšať pod vedením p. učiteľky K. Dávidovej, ktorá deti oboznámila s dopravnými značkami, ich významom a využitím. Vyskúšať si mohli jazdu na rôznych dopravných prostriedkoch s dodržiavaním dopravných pravidiel.

 

VÝLET DO PARKU SIHOŤ V NITRE

Dňa 13. 5 2019  (v pondelok) pôjdeme s deťmi na výlet do parku Sihoť. Prosíme Vás, aby ste deťom zbalili do batohu: fľašku s vodou, jednu sladkosť, poprípade ovocie.

ĎAKUJEME!

 

TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 13. mája 2019 do 17. mája 2019 v čase od 10,30 do 16,00 hod.

MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

Materská škola, Kultúrna 478/15,

Výčapy – Opatovce
PODMIENKY NA PRIJATIE

– Dieťa od troch do šiestich rokov

– Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľky základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (rozhodnutie o odklade odovzdať riaditeľke MŠ do 15. 5. 2019)

– Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľky základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

– Výnimočne môže byt prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky, a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ

– Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31. 08. 2019

– Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

OSTATNÉ PODMIENKY

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:

– Deti, ktoré môžu nastúpiť do MŠ od 1. septembra 2019

– Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ

– Podľa veku a naliehavosti situácie

Poznámka: pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

PRI ZÁPISE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ RIADITEĽKE

– Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,

– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o očkovaní dieťaťa,

– Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu

Srdečne sa na Vás tešíme.

 

 

 

 

PROSÍME VÁS O FINANČNÚ POMOC

FORMOU POUKÁZANIA 2 % ZO

ZAPLATENEJ DANE.

ĎAKUJEME !

 

Dňa 21. 3. 2019 navštívili predškoláci Základnú školu vo Výčapoch-Opatovciach, kde si vyskúšali na otvorenej hodine, aké je to byť prvákom. Svoju šikovnosť a pripravenosť ukázali v krátkom programe. Deti sa navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobeným darčekom.

Dňa 12. 3. 2019 sa deti z našej materskej školy vybrali  na exkurziu do miestnej knižnice. Od tety Dášky sa dozvedeli, aké knihy sa v našej knižnici nachádzajú a ako sa dajú vypožičať. Samozrejme neváhali a niektoré si aj prelistovali.

 

 

« Older Entries     Newer Entries »