header image
 

Dňa 15. 1. 2019 sa uskutočnilo v jedálni materskej školy stretnutie s MUDr. Antonom Košíkom, ortopédom. Aj keď beseda bola vo veľmi komornej atmosfére, prítomné mamičky sa dozvedeli zaujímavé informácie z oblasti detskej ortopédie. Rodičov zaujímali najmä problémy plochej nohy, bolesti kĺbov, nesprávneho držania tela…

Chceli by sme sa poďakovať pánovi doktorovi, že si našiel čas a usmernil rodičov k vyriešeniu niektorých zdravotných problémov ich detí.

 

V materskej škole bude v čase vianočných prázdnin prerušená prevádzka.

Prerušenie prevádzky bude od  27. 12. 2018 do 07. 01. 2019.

Prevádzka v materskej škole sa začne 08. 01. 2019 (utorok).

Kalendárny rok sme ukončili vianočnou besiedkou pri stromčeku. Pod vyzdobeným stromčekom si deti našli darčeky od Ježiška, navzájom si vymenili plyšové hračky, spolu s pani učiteľkami si pripomenuli ľudové tradície: hádzanie orechov, spievanie kolied a vianočné vinšovanie. Pohostili sa na vianočnej hostine a na záver pozorovali ako prúdi vzduch a sneh pod oblohou (fóliou).

 

Deň Materských škôl na Slovensku sme oslávili  9. 11. 2018. Pre deti boli pripravené rôzne športové disciplíny, ktoré všetci bez problémov zvládli, a preto mohli byť aj odmenení.  

Dňa 9. 11. 2018 sa uskutočnilo  podujatie plné pohybu, tanca a žonglovania. V rytme veselej hudby deti napodobňovali pohyb s novými pomôckami a rekvizitami, ktoré priniesol a predviedol ujo Belovics.

 

Dňa 25. 10. 2018 sa v našej materskej škole uskutočnili jesenné tvorivé dielne, kde na úvod vystúpili deti z nášho divadelného a tanečného krúžku. Svojim starkým predviedli krátke divadielko a tanček, za čo boli odmenení veľkým potleskom. Potom sa všetci pustili do vyrábania tekvicových strašidielok a rôznych výtvorov z prírodnín.

 

 

Tohtoročná jeseň  nás potešila krásnym počasím, ideálnym na púšťanie šarkanov.

 

 

Dňa 5. 11. 2018 v pondelok od 8:00 hod. sa uskutoční vianočné fotenie. Záujem o fotenie prosím nahláste pani učiteľke vo vašej triede.

Foto – Jana, kontakt: 0918 485 070, 0907 808 805

ZIMNÁ  SÚPRAVA – CENNÍK

SÚPRAVA OBSAHUJE: 2 x fotografovanie, 2 kusy pohľadníc,

                                             2 kusy farebných fotografií rozmeru 10 x 15 cm,

                                             2 kusy farebných fotografií rozmeru 13 x 18 cm.

                                             VŠETKO  V  CENE  12 €

                                             ĎAKUJEME !

 

Srdečne Vás pozývame, predovšetkým starých rodičov na tvorivé dielne, ktoré sa uskutočnia vo štvrtok 25. 10. 2018 od 16 : 00 hod v triede rybičiek. Prosíme prineste si so sebou tekvicu, šípky, listy zo stromov, gaštany, žalude a nôž na vyrezávanie tekvíc. Účasť vystupujúcich detí ( navštevujúcich krúžok v materskej škole ) je potrebná.

Ďakujeme a tešíme sa na Vás!

Dňa 1. 10. 2018 deti absolvovali jesennú turistickú vychádzku do blízkeho okolia, spojenú so zbieraním rôznych prírodnín. Túto vychádzku zvládli aj naši najmenší škôlkari-rybičky a za to im patrí veľká pochvala.

« Older Entries     Newer Entries »