EXKURZIA NA FARMU

Dňa 10. 4. 2019 sa deti z materskej školy vybrali pešo na farmu do Ľudovítovej, kde nás privítala teta Betka Adamčová. Deťom poukazovala rôzne hospodárske zvieratá, porozprávala ako sa o zvieratká treba starať a aký je z nich úžitok. Ďakujeme.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.