SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA PREDŠKOLÁKOV

29. 6. 2017 v popoludňajších hodinách  sa konala v kultúrnom dome Slávnostná akadémia pre rodičov, kde sa predškoláci lúčili s triednymi p. učiteľkami a p. riaditeľkou. Pri príležitosti ukončenia dochádzky v materskej škole si prevzali z rúk p. riaditeľky Osvedčenie o absolvovaní predprimárneho vzdelávania a od p. starostu darček. Oficiálnu časť ukončili sľubom predškoláka.

Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí pomohli pri príprave tejto slávnosti.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.