VIANOČNÁ BESIEDKA

Kalendárny rok sme ukončili vianočnou besiedkou pri stromčeku. Pod vyzdobeným stromčekom si deti našli darčeky od Ježiška, navzájom si vymenili plyšové hračky, spolu s pani učiteľkami si pripomenuli ľudové tradície: hádzanie orechov, spievanie kolied a vianočné vinšovanie. Pohostili sa na vianočnej hostine a na záver pozorovali ako prúdi vzduch a sneh pod oblohou (fóliou).

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.